O historii Słowacji – spotkanie w Bibliotece Publicznej w Starym Sączu