Miesięczne Archiwum: wrzesień 2018

Sądeczanie na Węgrzech i Węgrzy na Sądecczyźnie

„Sądeczanie” w Kiskunhalas: Zespół Regionalny „Sądeczanie” przebywał z gościnnymi występami w Kiskunhalas na zaproszenie władz miasta partnerskiego. Tancerze i muzycy wystąpili w dniach 7-9 września na...