Kalendarium

Kalendarium Węgier

 • 22.01 (od 1989) – Dzień kultury węgierskiej (rocznica napisania Hymnu, 1823 – tekst)
 • 24.01.1458 – Mátyás Hunyadi (Maciej Korwin, uczeń Grzegorza z Sanoka) królem. Założył Uniwersytet w Bratysławie (Pozsóny, 1465), drukarnię w Budzie (1472) i bibliotekę: Bibliotheca Corviniana
 • 15.02.1991 – utworzenie Grupy Wyszehradzkiej
 • 3.03.1848 – „inauguracyjna mowa rewolucji”, wygłoszona przez Kossutha
 • 15.03.1848 – Wiosna Ludów
 • 28.03.1896 – ur. József Antall (senior) (zm. 24 07 1974) (odzn. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP)
 • 3.04.1941 – premier Pál Teleki popełnia samobójstwo
 • 14.04.1849 – „Deklaracja niepodległości” Węgier; Kossuth dyktatorem
 • 1.05.2004 – wejście Węgier do UE; Święto Pracy    1708 klęska kuruców pod Trenczynem
 • 12.06.1867 – utworzenie monarchii Austro-Węgierskiej
 • 11.07.1848 – słynna mowa Kossutha w parlamencie (o konieczności armii narodowej)
  28.07.1849 – ustawa o równouprawnieniu narodowości na Węgrzech
 • 20.08 – Dzień św. Stefana (Vajk, syn ks. Gejzy i Sarolty; koronacja 26 12 1000 lub 1 01 1001)
 • 29.08.1526 – klęska w bitwie pod Mohaczem (król Ludwik Jagiellończyk)
 • 8.10.1848 – Komitet Obrony Narodowej (Kossuth) przejmuje rządy
 • 12.10.1825 – István Széchenyi wygłasza w sejmie mowę po węgiersku
 • 23.10.1956 – powstanie węgierskie, Dzień Republiki
 • 28.10.1908 – sprowadzenie prochów Franciszka II Rakoczego i jego towarzyszy (do Koszyc)
 • 16.11.1918 proklamowanie Republiki Węgierskiej (Ludowej: Magyar Népköztársaság)(ale już 23 03 1919 – Węgierska Republika Rad)