Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

  • Witold Kaliński – przewodniczący
  • Mirosław Marcinowski – wiceprzewodniczący
  • Maria Marcinowska – skarbnik
  • Monika Jackowicz-Nowak – członek
  • Piotr Grześków – członek
  • Dariusz Mroczek- członek

Komisja rewizyjna

  • Wojciech Bernady – przewodniczący
  • Lucyna Latała-Zięba – członek