Składki członkowskie

Składki członkowskie proszę przelewać na konto Stowarzyszenia:

Odbiorca: Stowarzyszenie „Amici Hungariae”

Konto nr: 38 1600 1462 1839 7533 6000 0001

Tytuł: (proszę podać: imię, nazwisko i za który rok)

Kwota: (30 zł / rok / osobę)