Spotkania z młodzieżą sądeckich szkół

Dzień kultury węgierskiej obchodzony jest 22 stycznia na pamiątkę ukończenia w 1823 r. przez Ferenca Kölcseya pracy nad tekstem hymnu węgierskiego „Boże błogosław Węgrów”. Ta data skłoniła do podjęcia „węgierskich” wątków w styczniowych spotkaniach z młodzieżą sądeckich szkół.

Uczniowie szkoły „Praktyk” w Wielogłowach, przed wyjazdem na zagraniczny staż, finansowany z funduszy unijnych, poznali współczesne realia codzienności kraju przyjaciół, w tym m.in. system edukacji na Węgrzech.

Kolejna lekcja dotyczyła kultury kulinarnej i odbyła się w warsztatach gastronomicznych Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. Towarzyszyło jej gotowanie zupy gulaszowej, serwowanej następnie gościom stołówki. Być może uda się ponownie spotkać przy fasolowej á la Jókai… Postaramy się uprzedzić członków i sympatyków Stowarzyszenia o tym niewątpliwym wydarzeniu.