Konferencja „Węgrzy na ziemi sądeckiej” – prezentacja Marii Marcinowskiej

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego