Konferencja „Węgrzy na ziemi sądeckiej” – prezentacja Marii Marcinowskiej