Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: poniedziałek 18-06-2018 r. godz. 17:00

Zawiadomienie

o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE

w dniu 18 czerwca 2018 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE, działając na podstawie par. 18. p. 3. i 4. Statutu, zwołuje na dzień 18 czerwca, godz. 17.00 w I terminie, godz. 18.00 w II terminie doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, w budynku PiM-G Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, pod nowym adresem: ul. Adama Mickiewicza 33.

 

Projekt porządku obrad, przedłożony przez Zarząd:

 1. Część wstępna (prowadzi przewodniczący Zarządu):
 2. Informacja o stanie osobowym Stowarzyszenia: Sekretarz.
 3. Wybór prezydium Zebrania:
  1. przewodniczący,
  2. protokolant.
 4. Część zasadnicza (prowadzi przewodniczący Zebrania):
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej. Stwierdzenie ważności obrad.
 7. Sprawozdanie Zarządu za czas od ostatniego zebrania.
 8. Sprawozdanie skarbnika.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od rozpoczęcia działalności do dnia Zebrania.
 12. Dalsza dyskusja; wskazania do dalszej pracy i propozycje przedsięwzięć ze strony zebranych.
 13. Podjęcie kolejnych uchwał; m.in. uchwały o wysokości składki członkowskiej.

 

Przewodniczący Zarządu

Witold Kaliński

 

Przed zebraniem osoby, które tego nie uczyniły wcześniej, powinny opłacić składki.

Dane do przelewu u góry strony w menu: „O nas” wybór: „Składki członkowskie”.