Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia: poniedziałek 18-06-2018 r. godz. 17:00