Geza Cséby w Krakowie 3 i 4-12-2018 r.

Geza Cséby ( https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_Cs%C3%A9by ), honorowy obywatel Starego Sącza i Piwnicznej-Zdroju, a także sympatyk Stowarzyszenia Amici Hungariae, wziął udział w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Symbol – Znak – Rytuał. Nagość i odzienie”, zorganizowanej 3-4 grudnia 2018 roku przez UPJPII w Krakowie. Nie byliśmy zaproszeni, ale z przyjemnością odnotowujemy to zdarzenie. Referat Gezy Cséby nosił tytuł: „Znaczenie nagości i odzienia w kontekście kultury węgierskiej. Zarys problematyki.” Inne referaty nawiązywały do nagości na obrazach sakralnych, ale też dostrzegliśmy wystąpienia odległe od tematyki „wysokiej”, jak np. „Dylemat nagości w obsłudze ruchu turystycznego” czy „Dress code w projektowaniu uniformu dla pracowników obsługi hotelowej”. Słowem – nagość, komentowana ustami starannie przyodzianej nauki.

tekst Witold Kaliński