Węgierska dusza i wyobraźnia – rzeźby Lajosa Győrfi

„Węgierska dusza i wyobraźnia – rzeźby Lajosa Győrfi” to przygotowana przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie i Muzeum im. Ferenca Karacsa w Püspökladány wystawa, której uroczysty wernisaż odbył się 23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Amici Hungariae” – Powiatowej
i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu. Członkowie Stowarzyszenia mieli okazję spotkać się i porozmawiać z autorem prac, który przybył wraz z żoną Marią i synem – Lajosem juniorem. Gośćmi wieczoru byli też przedstawiciele Konsulatu Generalnego Węgier z Krakowa: Adrienne Körmendy, Konsul Generalna i Zoltan Nyitrai, attaché do spraw handlowych oraz przedstawiciele władz Starego Sącza z burmistrzem Jackiem Lelkiem i radnymi Julią Dziedzic i Sławomirem Szczepaniakiem.  W imieniu Dyrekcji Biblioteki powitała przybyłych Monika Jackowicz-Nowak, członkini Stowarzyszenia. O tournée rzeźb po Polsce i o wydawnictwie towarzyszącym wystawie, z tekstem autorstwa Lajosa Győrfiego juniora, opowiedziała Maria Marcinowska z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – także członkini Stowarzyszenia i jednocześnie autorka aranżacji wystawy. O swojej twórczości opowiadał z pasją sam autor (tłumaczył członek Stowarzyszenia Mirosław Marcinowski), a o swoich wrażeniach – oficjalni goście wernisażu. Stowarzyszenie „Amici Hungariae” włączyło się do organizacji słodko-owocowego poczęstunku. Nie zabrakło również węgierskiego wina.

Na wystawie można było zobaczyć projekty rzeźb, z których większość zrealizowano w przestrzeni publicznej na Węgrzech, a pomnik Uchodźców Polskich 1939 r. – w Warszawie. Projektom towarzyszyły fotografie zrealizowanych pomników, a dodatkowe zdjęcia ukazazywały inne dzieła Lajosa Győrfiego – ogromną liczbę figur na terenie Węgier i poza ich granicami. Zaprezentowano też ponad 50 medali i ozdób wykonanych przez węgierskiego artystę.

Ekspozycję można było oglądać do 25 września 2019 r. w Bibliotece w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza 33.

Główni Partnerzy projektu:

Instytut Kultury Węgierskiej w Warszawie i Muzeum im. Ferenca Karacsa w Püspökladány

 

Współpraca:

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Stowarzyszenie „Amici Hungariae” w Starym Sączu

 

Patronat Honorowy:

Dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce

 

Koncepcja wystawy:

Marek Zalewski, Lajos Győrfi junior, János  Tischler

 

Aranżacja i montaż wystawy w Starym Sączu:

Maria Marcinowska i pracownicy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu