Miesięczne Archiwum: luty 2020

Wykład dra. Wojciecha Frazika

27 lutego 2020 r. odbyło się w starosądeckiej Bibliotece spotkanie, podczas którego dr Wojciech Frazik wygłosił pogadankę  n.t. „Jawne i tajne instytucje polskie na Węgrzech w...