Wykład dra. Wojciecha Frazika

27 lutego 2020 r. odbyło się w starosądeckiej Bibliotece spotkanie, podczas którego dr Wojciech Frazik wygłosił pogadankę  n.t. „Jawne i tajne instytucje polskie na Węgrzech w czasie II wojny światowej”. Niektóre sprawy były nam znane (działalność Henryka Sławika, polska szkoła nad Balatonem, a także po części ruch kurierski), a inne – nie (tajne instytucje cywilne i wojskowe).

Następnie kilkoro z obecnych zainteresowało się koncepcją Europy Środkowej, wypracowywaną podczas wojny przez Wacława Felczaka, a w efekcie – jego wpływem na powstanie w obecnych Węgrzech partii „Fidesz”.

tekst: Witold Kaliński, zdjęcia: Dariusz Mroczek