Pani Konsul Węgier kończy swoją kadencję

SONY DSC

W niedzielę, 26 lipca 2020 r., odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Amici Hungariae” w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w starosądeckiej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece im. Wiktora Bazielicha. Spotkaliśmy się z Panią Adrienne Körmendy, Konsul Generalną Węgier w Krakowie, która przybyła, by się z nami pożegnać po sześciu latach owocnej współpracy. Wspominaliśmy wydarzenia z udziałem Pani Konsul i dziękowaliśmy za jej serce dla naszych skromnych przedsięwzięć, za kompetencje humanistyczne i niespożytą energię w działaniu. Adrienne Körmendy podkreślała znaczenie kontaktów polsko-węgierskich w środowiskach lokalnych, które utrwalają tę międzynarodową przyjaźń, stanowiąc jej fundament, niezależnie od przekonań poszczególnych osób i wielkiej polityki. Zarysowała dzieje Konsulatu Węgier w Krakowie.

Nie mogliśmy spotkać się w pełnym gronie ze względu na zagrożenie epidemiczne. Nieobecnych członków Stowarzyszenia przepraszamy.