Dziękujemy Wam bracia Węgrzy❗️ Köszönjük Nektek, Magyar testvéreink❗️

Za stroną: https://www.facebook.com/ipngovpl

hrabia Pal Teleki

Dziękujemy Wam bracia Węgrzy❗️

Köszönjük Nektek, Magyar testvéreink❗️

Wasze wsparcie w 1920 r. pomogło nam zwyciężyć Armię Czerwoną pod Warszawą, wygrać wojnę polsko-bolszewicką ⚔️ i ocalić Europę przed komunistyczną ideologią ?

Dziękujemy za:

✅ blisko 100 milionów sztuk amunicji, w tym ponad 20 milionów w sierpniu 1920 – w najbardziej krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej. Bez niej wygranie tej batalii byłoby nie możliwe. Oddaliście nam całe swoje zapasy…

✅ gotowość sformowania liczącego 30 tysięcy żołnierzy Legionu Węgierskiego, który miał ramię w ramię z Wojskiem Polskim bić się z bolszewikami o wolność naszą i Waszą.

✅ wsparcie dyplomatyczne. Szczególnie za pracę Waszego Premiera hrabiego Pala Telekiego, który podkreślał w lipcu 1920 roku: „Widzimy bratni naród polski, który wraz z nami przez wieki walczył ze Wschodem. Dziś Polacy bohatersko walczą, jak walczyli tyle razy przeciw przemocy. My z naszej strony niezmiernie żałujemy, że nie możemy im przyjść z pomocą, lecz co tylko mamy sił i znaczenie w koncercie europejskim, żądamy, aby Europa we własnym i polskim interesie dała należyte poparcie”.

✅ rycerską postawę Waszych rodaków dzielnie walczących w szeregach Wojska Polskiego na froncie wojny z bolszewikami. Będziemy pamiętać o służbie Artura barona Buol, który walcząc w polskiej 1. Dywizji Jazdy odniósł śmiertelne rany. Przed śmiercią miał powiedzieć, że spłaca w ten sposób Polsce dług Węgier za jej pomoc w powstaniu w 1848 roku.

Byliście jednym z niewielu narodów, który wobec obojętności innych państw europejskich ???? – a nawet przeciwników pomocy ?? – dał przykład jedności Starego Kontynentu wobec wspólnego, komunistycznego zagrożenia.

Chwała Wam za to❗️

***

Támogatásotok 1920-ban hozzásegített bennünket Varsó alatt a Vörös Hadsereg legyőzéséhez, így győzedelmeskedtünk a lengyel-bolsevik háborúban és ⚔️ megmentettük Európát a kommunista ideológiától ?

Köszönjük Nektek:

✅ a több mint 100 millió darab lőszert, ebben az 1920 augusztusában – a lengyel-bolsevik háború legkritikusabb pillanataiban – leszállított 20 milliónál is több töltényt. Ezek hiányában a csata megnyerése nem lett volna lehetséges. Átadtátok nekünk minden tartalékaitokat…

✅ készségeteket a 30 ezer katonánál is nagyobb létszámú Magyar Légió megalakítására, mely a Lengyel Hadsereg egységeivel vállvetve volt hivatott küzdeni a bolsevistákkal szemben szabadságunkért, szabadságotokért.

✅ a diplomáciai támogatást. Külön hálát érdemel miniszterelnökötök, gróf Teleki Pál működése, aki 1920 júliusában hangoztatta: „Látjuk a testvéri lengyel nemzetet, mely velünk együtt évszázadokon át harcolt a Kelettel. Ma a lengyelek hősiesen küzdenek ugyanúgy, ahogy annyiszor küzdöttek az erőszak ellen. A magunk részéről nagyon sajnáljuk, hogy nem siethetünk segítségükre, azonban amennyire ebben az európai koncertben erőnkből és jelentőségünkből telik, követeljük, hogy Európa a saját és a lengyelek érdekében adja meg a kellő támogatást”.

✅ honfitársaik lovagiasságát, akik hősiesen küzdöttek a Lengyel Hadsereg soraiban a bolsevik front minden szakaszán. Emlékezni fogunk Buol Artúr báró szolgálatára, aki az I. Lengyel Lovashadosztály soraiban harcolva halálos sebesülést szenvedett. Halála előtt mondta, hogy ilyen módon rendezi adósságát Lengyelországnak az 1848 évi magyar Szabadságharcban nyújtott támogatásért.

Egyike voltatok azoknak – a nem számos – nemzeteknek, amelyek más európai államok közönyössége ???? – sőt a támogatást ellenzők ?? ellenére példát mutatott az Öreg Kontinensnek, hogyan járjon el a bennünket közösen fenyegető kommunista veszéllyel szemben.

Hála Nektek mindezekért❗️