dr Géza Cséby laureatem nagrody głównej – im. św. Władysława

zdjęcie: Barbara Pál

27 czerwca 2021 r. w kościele polskim w Budapeszcie odbyła się uroczystość wręczenia  nagród przyznanych przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.  Laureatem nagrody głównej – im. św. Władysława za zasługi w promowaniu węgierskiej kultury w Polsce i polskiej na Węgrzech oraz za niestrudzoną pielęgnację kontaktów polsko-węgierskich został dr Géza Cséby, nasz przyjaciel. Cieszymy się wraz z nim.

Nadmieńmy, że Géza Cséby jest członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego im. Cypriana Norwida w Nowym Sączu. Od 2019 r. piastuje urząd Konsula Honorowego RP w Keszthely.

Ponadto nagrodami  Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii w tym roku Ogólnokrajowy Samorząd Polski uhonorował dwie osoby: Polkę, Ewę Bátoriné-Lisiewicz, i Węgra, ks. Gergő Bese. 

Witold Kaliński