Publikacja „Za wolność i sprawiedliwość – powstanie kuruców Emeryka Thökölyego”