Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE zwołuje na dzień 14 marca 2022 r. sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Zawiadomienie o sprawozdawczo-wyborczym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE w dniu 14 marca 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE zwołuje na dzień 14 marca 2022 r. godz. 16.45 w …