Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE zwołuje na dzień 14 marca 2022 r. sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków