Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE zwołuje na dzień 14 marca 2022 r. sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Zawiadomienie

o sprawozdawczo-wyborczym Zwyczajnym Walnym Zebraniu

Członków Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE

w dniu 14 marca 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE zwołuje na dzień 14 marca 2022 r.

godz. 16.45 w I terminie, godz. 18.00 (po koncercie) w II terminie

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, czyli w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza 33.

Projekt porządku obrad:

 1. Informacja o dynamice rozwoju Towarzystwa oraz przypomnienie dokonanych zmian statutu.
 2. Wybór prezydium Zebrania:
  1. przewodniczący
  1. protokolant
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej. Stwierdzenie ważności obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu za okres 5 lat.
 4. Sprawozdanie skarbnika.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami; wskazania do dalszej pracy.
 7. Absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór władz Stowarzyszenia.
 9. Dalsza dyskusja i propozycje przedsięwzięć ze strony zebranych.
 10. Ewentualne podjęcie kolejnych uchwał.

                                                                                  za Zarząd:       Witold Kaliński