Zapraszamy na promocję książki BORYSA PŁONKI: „WĘGRZY – stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów”