Powstało Stowarzyszenie…

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu 18 października 2016 roku zawiązało się Stowarzyszenie „Amici Hungariae”. Stowarzyszenie ma na celu umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję kultury i historii węgierskiej w naszym regionie.

Przyjęto statut stowarzyszenia, a na prezesa tymczasowego zarządu wybrano Witolda Kalińskiego, emerytowanego nauczyciela i dyrektora renomowanych warszawskich liceów, krytyka literackiego, zamieszkałego w Wierchomli. Wybrano także skarbnika i komisję rewizyjną.

Wśród 24. członków-założycieli Stowarzyszenia „Amici Hungariae” są mieszkańcy Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Krakowa, reprezentujący różne zawody i profesje.
W tym gronie są nauczyciele, samorządowcy, lekarz, archeolog, muzealnik, bibliotekarz, plastyk, muzyk, informatyk, filmowiec i… niżej podpisany żurnalista. Dwie osoby znają biegle język węgierski, a wszyscy jeżdżą od lat na Węgry, interesują się węgierską kulturą, sztuką i historią i co najważniejsze –  żywią szczerą sympatię do Bratanków.
Podzielono się zadaniami. Omówiono plan działania stowarzyszenia na 2017 rok, który obejmuje wyjazd studyjny na Węgry, obchody węgierskich świąt narodowych, inwentaryzację grobów węgierskich rozsianych w regionie.

W planach jest także działalność wydawnicza, promująca twórców węgierskich; organizacja konferencji oraz wieczorów węgierskich, prelekcje dla młodzieży o polsko-węgierskich relacjach na przestrzeni dziejów, także organizacja kursów niełatwego dla Polaków języka węgierskiego.

Pomysłów nie brakuje. Pierwszym widomym przejawem działalności stowarzyszenia jest wyjazd kilku jego członków-założycieli do Budapesztu na obchody 60-lecia Powstania Węgierskiego 1956 roku.

Owocne obrady zakończyła degustacja znakomitego gulaszu węgierskiego, przygotowanego przez jedną z pań.

Obecnie dokumenty z zebrania założycielskiego powędrują do sądu rejestracyjnego. Siedzibą Stowarzystwa „Amici Hungariae” będzie starosądecka biblioteka, która poza innymi walorami (znakomite zbiory), ma ten atut, że położona jest przy ulicy Stefana Batorego…

Polak, Węgier dwa bratanki…