Amici Hungariae

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu 18 października 2016 roku zawiązało się Stowarzyszenie „Amici Hungariae”. Stowarzyszenie ma na celu umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję kultury i historii węgierskiej w naszym regionie.

Przyjęto statut stowarzyszenia, a na prezesa tymczasowego zarządu wybrano Witolda Kalińskiego, emerytowanego nauczyciela i dyrektora renomowanych warszawskich liceów, krytyka literackiego, zamieszkałego w Wierchomli. Wybrano także skarbnika i komisję rewizyjną.

Wśród 24. członków-założycieli Stowarzyszenia „Amici Hungariae” są mieszkańcy Sądecczyzny, Limanowszczyzny i Krakowa, reprezentujący różne zawody i profesje.
W tym gronie są nauczyciele, samorządowcy, lekarz, archeolog, muzealnik, bibliotekarz, plastyk, muzyk, informatyk, filmowiec i… niżej podpisany żurnalista. Dwie osoby znają biegle język węgierski, a wszyscy jeżdżą od lat na Węgry, interesują się węgierską kulturą, sztuką i historią i co najważniejsze –  żywią szczerą sympatię do Bratanków.