Oglądamy zdjęcia Budy

Z okazji X Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w internacie 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu została przeprowadzona 23 marca br. prelekcja na temat Węgier, bogato ilustrowana fotografiami Budapesztu. Szczególną uwagę zwrócono na pełną zabytków Dzielnicę Zamkową po budańskiej stronie Dunaju.

Opowieści o kraju bratanków, oparte na przekazie osobistych przeżyć i wrażeń, zainteresowały uczestników spotkania. Wyrażono wspólną chęć ponowienia zajęć o tematyce poświęconej temu interesującemu krajowi, jego walorom krajobrazowym, historycznym i wodoleczniczym. Zaskoczeniem dla młodych słuchaczy była informacja o powstaniu i funkcjonowaniu na Sądecczyźnie  Stowarzyszenia „Amici Hungariae”.