Konferencja „Węgrzy na ziemi sądeckiej” – zaproszenie