Grybowianie na wschodzie Węgier

Delegacja samorządowców z Grybowa gościła w partnerskim mieście Nyírtelek pod koniec lipca br. Okazją było poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Św. Anny i Dni Miasta. Członkowie delegacji złożyli kwiaty

przy tablicy

upamiętniającej kilkumiesięczny pobyt polskich uciekinierów wojennych na przełomie 1939/1940 w przysiółku Varjúlapos, należącym administracyjnie do miasta.

W majątku Dessewffych kwaterowano wcześniej uciekinierów z Siedmiogrodu, potem gwardzistów Siczy. Niestety jest też ciemna strona tego miejsca – w 1944 r. utworzono tu ośrodek karny dla Żydów, wysyłanych stąd do obozów koncentracyjnych.

Goście grybowscy skorzystali również z możliwości zapoznania się z urokami Debreczyna,

w tym poznali trylogię Mihálya Munkácsy’ego „Ecce Homo” w Muzeum im. Déri, mieli też lekcję folkloru w zagrodzie agroturystycznej Tuba tanya.