Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zawiadomienie

o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

Członków Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE

w dniu 16 października 2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia AMICI HUNGARIAE zwołuje na dzień 16 października, godz. 17.00 w I terminie, godz. 17.15 w II terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, w budynku Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza 33.

Projekt porządku obrad:

  1. Wybór prezydium Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie kwestii związanych z RODO.
  4. Powołanie komisji skrutacyjnej. Stwierdzenie ważności obrad.
  5. Sprawozdanie Zarządu za okres od poprzedniego zebrania (w tym: informacja o składkach i stanie konta).
  6. Propozycje zmian w statucie – dyskusja i uchwalenie koniecznych poprawek (projekt w załączeniu).
  7. Podjęcie uchwał .
  8. Dalsza dyskusja i propozycje przedsięwzięć ze strony zebranych.

Witold Kaliński

 

WAŻNE: proszę członków władz Towarzystwa o zawiadomienie zawczasu, czy przybędą, a to abyśmy nie czekali na osoby, które przyjść nie mogą.