Odwiedziliśmy cmentarz rodziny Salamonów w Niedzicy

 

Pamiętając o zbliżającej się rocznicy wybuchu budapeszteńskiej rewolucji 1956 roku członkowie Stowarzyszenia odwiedzili jedno z „węgierskich miejsc” w południowej Polsce. Zapalili znicze na grobach ostatnich węgierskich właścicieli zamku i okolic Niedzicy.

Ku przypomnieniu – Niedzica była własnością rodziny Salamon de Alap do 1945 roku, kiedy przybyły tam oddziały Armii Czerwonej. Ostatnia pani Ilona Horváth de Palocsa (Plavnica), po mężu Salamon Gézáné, założyła mały cmentarzyk w pobliżu przyzamkowej celnicy w latach dwudziestych XX w. na miejsce spoczynku swojego męża.  Wyjechała do Budapesztu w 1943 r., tam zmarła w 1964 r.

tekst i zdjęcia: Maria i Mirosław Marcinkowscy