Obraz Victora Vasarely’ego w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu