Złoty Krzyż Węgierskiej Zasługi dla s. Ewy Gamoń

W dniu 15 marca 2021 r. s. Ewa Gamoń, Córka Maryi Wspomożycielki polskiego pochodzenia i misjonarka na Węgrzech, odebrała Złoty Krzyż Węgierskiej Zasługi, medal przyznawany osobom świeckim. Nagrody takie wręcza Prezydent Republiki János Áder, tubylcom, rezydentom za granicą lub obcokrajowcom – którzy wyróżnili się na rzecz dobra wspólnego narodu.
Siostra Ewa otrzymała wyróżnienie za kierowanie Oratorium Księdza Bosko w Pesthidegkút, wychowanie dzieci do wiary oraz sprawianie, że czas wolny jest przez nich spędzany twórczo i aktywnie.

GRATULACJE!!!

s. Ewa Gamoń – Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Salezjanki) 

Podane za: https://www.facebook.com/page/175072680069864/search/?q=Krzy%C5%BC%20W%C4%99gierskiej%20Zas%C5%82ugi