Sługa Boży János Esterházy bohaterem Rekolekcji Filmowych w Nowym Sączu