Monika Jackowicz-Nowak ponownie Dyrektorem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Starym Sączu

GRATULACJE !!!

Pani Monika Jackowicz-Nowak pracuje w zawodzie bibliotekarza od 1994 roku, w 2015 roku została Zastępcą Dyrektora Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, a w roku 2019 dyrektorem tej placówki. W dniu dzisiejszym ponownie otrzymała akt powołania na stanowisko  Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu na okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2029 roku.

Monika Jackowicz-Nowak właściwie zarządza powierzonym majątkiem. Jest osobą otwartą na nowoczesne rozwiązania i technologie. Koordynowała prace związane z budową filii w Gołkowicach, budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, przy ulicy Mickiewicza 33 i filii w Przysietnicy.

Podejmuje różnorodne działania służące promocji bibliotek i zawodu bibliotekarza poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich programach na rzecz rozwoju bibliotek oraz akcjach o zasięgu ogólnopolskim: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Noc bibliotek”, „Z Książką na Walizkach”, które organizowane są na terenie całego powiatu nowosądeckiego. Zajmowała się Dyskusyjnym Klubem Książki dla czytelników dorosłych. Współorganizuje Światowy Dzień Pamięci o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i Ofiar Holocaustu, w ramach edukacyjnego projektu „ Był sobie sztetl.. „

 Współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki jej wsparciu powstało „Stowarzyszenie Mieszkańców Barcic”, a przy starosądeckiej bibliotece zawiązało się Stowarzyszenie „Amici Hungariae”, mające w swojej misji umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej i promocję kultury i historii węgierskiej w naszym regionie. Stary Sącz,29 września 2022 r.

za: https://www.starosadeckie.info/