84. rocznica otwarcia granicy węgierskiej dla polskich uchodźców wojennych we wrześniu 1939 r.

W 84. rocznicę otwarcia granicy węgierskiej dla polskich uchodźców wojennych we wrześniu 1939 r. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk wziął udział w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie. Obchody rozpoczęły się od odegrania hymnów państwowych RP oraz Węgier. W upamiętnieniu tego bratniego gestu udział wzięli m.in. zastępca szefa Kancelarii Sejmu Pan Christian Młynarek, Pani ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Pan Zbigniew Siedlecki oraz dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński. Podczas dzisiejszej uroczystości szef UdSKiOR Jan Kasprzyk w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci w ratowaniu Polaków po agresji Rosji sowieckiej uhonorował byłego ambasadora RP na Węgrzech Grzegorza Łubczyka medalem Pro Bono Poloniae. Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem Henryka Sławika i Józefa Antalla – bohaterów dwóch narodów polskiego i węgierskiego uczestnicy oddali Im hołd składając wieńce i wiązanki kwiatów.

Tekst i zdjęcia: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych