Goście z Kiskunhalas w Nowym Sączu

Z okazji Imienin Miasta Nowego Sącza w lipcu 2023 r. zaproszono na tę imprezę przedstawicieli miast partnerskich. Zjawiła się m.in. reprezentacja węgierskiego Kiskunhalas.
W programie była ratuszowa debata o kierunkach i możliwościach współtworzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych. Rozmawiano o współczesnych potrzebach
i zagrożeniach. Goście zwiedzili Nowy Sącz i zapoznali się z najnowszymi inwestycjami. Uczestniczyli też w finałowym koncercie Festiwalu „Skowroneczek”. Uzupełnieniem programu była wycieczka do kopalni soli w Wieliczce i do Krakowa, miejsc znanych Węgrom i chętnie odwiedzanych. Grupie węgierskiej towarzyszył i pomagał w rozmowach Mirosław Marcinowski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia „Amici Hungariae”.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Marcinowski