Jeszcze jeden ślad węgierski na Sądecczyźnie

Jeszcze jeden ślad węgierski na Sądecczyźnie

W najnowszym wydaniu DTS24 Ireneusz Pawlik („Wiadomości Sportowe” w trumnie) pisze o postaci rotmistrza Jenő Szántayego, dowódcy szwadronu w 10. pułku huzarów. Był on szablistą, indywidualnym i drużynowym mistrzem kraju, reprezentował Węgry na Olimpiadzie w Londynie w 1908 r. Jako żołnierz pod rozkazami płka Othmara Muhra poległ w bitwie na wzgórzu Jabłoniec pod Limanową 11 grudnia 1914 r. Spoczywa na cmentarzu wojennym nr 365 w Tymbarku.

Zanotował: Mirosław Marcinowski

Żródła: dts24.pl, dostęp 26.12.2023

http://www.huszadikszazad.hu/, dostęp 26.12.2023

https://nagyhaboru.blog.hu/, dostęp 26.12.2023