W przededniu Święta Wiosny Ludów

Starosądecka Biblioteka gościła 14 marca br. członków i sympatyków Stowarzyszenia Amici Hungariae zaproszonych na spotkanie z okazji święta narodowego Węgier. To upamiętnienie dnia ogłoszenia żądań wobec tronu Habsburgów, jakie miało miejsce przed nowo zbudowanym gmachem Muzeum w Peszcie 15 marca 1848 roku i przerodziło się w trwający półtora roku waleczny zryw niepodległościowy z udziałem 3 tysięcy polskich ochotników. Krótką prelekcję okolicznościową, ubarwioną deklamacją fragmentów Pieśni Narodowej (po węgiersku Nemzeti dal) Sándora Petőfiego, wygłosił Mirosław Marcinowski.

Dalsza część spotkania przeznaczona była na prezentację sylwetki Wacława Felczaka, zasłużonego dla zbliżenia polsko-węgierskiego poprzez działalność w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Obejrzeliśmy na ekranie wystawę, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Osobistymi wspomnieniami rodzinnymi podzieliła się Lucyna Latała-Zięba, następnie Witold Kaliński pokrótce zrecenzował tom prac Felczaka, okraszając je własnymi przemyśleniami. Przywitaliśmy również w naszym gronie młodego entuzjastę tematów historycznych, Jakuba Mółkę, który przybliżył swoje fascynacje węgierskie.

Tekst: Mirosław Marcinowski

fot. Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu