Kategoria: Książki

„Z NIKIFOREM NA WĘGRY – Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI” / „NIKIFORRAL MAGYARORSZÁGRA – BERKI VIOLÁVAL LENGYELORSZÁGBA” / „WITH NIKIFOR TO HUNGARY – WITH VIOLA BERKI TO POLAND”

„Z NIKIFOREM NA WĘGRY – Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI” to projekt realizowany z programu ministerialnego „Promocja kultury polskiej za granicą”, który jest formą międzynarodowej współpracy muzeów w zaprzyjaźnionych...

Węgierska Małopolska

Przez długie stulecia bezpośrednie sąsiedztwo Małopolski i Węgier wyznaczała wspólna granica, biegnąca głównym grzbietem Karpat Zewnętrznych i Tatr. A warto dodać, że była to chyba najtrwalsza...

Książka z kluczem

György Spiró jest znanym dramaturgiem i prozaikiem węgierskim, zresztą znawcą kultury polskiej i krytykiem jej słabości (w powieści „Iksowie”). Na scenach polskich grana była też sztuka...