W Krakowie stanął pomnik Pála Telekiego, premiera Węgier, przyjaciela Polski