Złożenie kwiatów pod sprofanowanym pomnikiem Węgierskich Honwedów